Poland

Elekta to firma oferująca pionierskie rozwiązania do leczenia chorób nowotworowych i chorób mózgu

Elekta jest firmą, która tworzy i rozwija zaawansowane, najwyższej klasy urządzenia i systemy planowania leczenia dla radioterapii, radiochirurgii i brachyterapii. W portfolio firmy Elekta znajdują się również systemy wspierające pracę ośrodków medycznych, oraz personelu w zakresie leczenia chorób nowotworowych. Przekraczając granice nauki i technologii, Elekta dostarcza inteligentne i efektywne rozwiązania, zapewniając zarówno ośrodkom medycznym, jak i ich pacjentom możliwość poprawy, przedłużenia, jak również ratowania życia.

Elekta Sp z o.o.

Elekta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr 0000538192

NIP 5261696061

Wysokość kapitału zakładowego: 200 000, 00 zł

Konto bankowe: Danske Bank A/S S.A.
PL 81 2360 0005 0000 0045 5030 4865

Telefon: +48 22 559 13 60
Faks: +48 22 559 13 61
Email: sekretariat@elekta.com
Strona web: www.elekta.com.pl

W związku z art. 32c ustawy Prawo atomowe Elekta sp. z o.o. w Warszawie informuje, że w ramach prowadzonej działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego nie oddziałuje na zdrowie populacji oraz środowisko. Nie powoduje także uwolnień substancji promieniotówrczych do środowiska.