Bokslutskommuniké 1 maj - 30 april 2002/03

Bokslutskommuniké 1 maj - 30 april 2002/03

- Rörelseresultatet förbättrades starkt med 116 Mkr, mot-svarande 56 procent, och uppgick till 323 (207) Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades till 12 (8) procent.

- Kassaflödet efter investeringar ökade med 175 Mkr och uppgick till 288 (113) Mkr.

- Orderingången ökade med 9 procent till 3 186 (2 927) Mkr och med 20 procent vid oförändrade valutakurser.

- Orderstocken uppgick den 30 april 2003 till 2 411 (2 317) Mkr, den högsta nivån någonsin.

- Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 2 781 (2 738) Mkr och med 12 procent vid oförändrade valutakur-ser.

- Vinst per aktie efter utspädning förbättrades med 57 procent till 7,14 (4,56) kr.

- Styrelsen har beslutat att i år föreslå bolagsstämman att inlösen av aktier ska ske till ett värde av cirka 320 Mkr.

- Beslutet att föreslå inlösen har fattats mot bakgrund av att styrelsen har fastställt en utdelningspolicy med målet att årligen distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ) tel. 08-587 254 82 eller 0708-78 37 35

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com

------------------------------------------------------------

This information was brought to you by Waymaker http://www.waymaker.net

The following files are available for download:

http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/18/20040827BIT21910/wkr0010.pdf Hela rapporten