English

Koncernledning

Richard Hausmann

Födelseår: 1960 
Befattning: Vd och koncernchef 
Anställd sedan: 2016 
Utbildning: Doktorsgrad i fysik vid Regensburg University

Gustaf Salford

Födelseår:1977 
Befattning: Ekonomi- och finansdirektör 
Anställd sedan: 2009 
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Karin Svenske Nyberg

Födelseår: 1966 
Befattning: Executive Vice President Human Resources
Anställd sedan: 2017 
Utbildning: Civilingenjör kemiteknik, KTH, Stockholm; och Beteendevetenskap, Stockholms Universitet

Maurits Wolleswinkel

Födelseår: 1971 
Befattning: Head of Portfolio and Chief Strategy Officer
Anställd sedan: 2011 
Utbildning: MSc i maskinteknik från Delft University of Technology och MSc i General Management från Nyenrode University

 

Ioannis Panagiotelis

Födelseår: 1972 
Befattning: Chief Marketing and Sales Officer
Anställd sedan: 2017 
Utbildning: Master i medicinsk fysik samt doktor i biomedicinsk fysik och bioteknik från University of Aberdeen, och MBA från IESE Business School i Barcelona, Spanien

Steven Wort

Födelseår: 1963
Befattning: Chief Operating Officer
Anställd sedan: 1991
Utbildning: Senior Executive Programme, London Business School; Post Graduate Diploma in Management, Southbank University, London

John Lapré

Födelseår: 1964 
Befattning: Chief Technology Officer
Anställd sedan: 2011 (Nucletron 2009) 
Utbildning: MSc i Human Nutrition och fysiologi samt doktor i toxikologi från Wageningen universitet

Oskar Bosson

Födelseår: 1976
Befattning: Executive Vice President Corporate Communications och Investor Relations
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Civilingenjör i Molekylärbioteknik teknik samt Kandidatexamen i Företagsekonomi, Uppsala universitet

Paul Bergström

Födelseår: 1974
Befattning: Executive Vice President Global Services
Anställd sedan: 2017
Utbildning: MSc in elektroteknik, KTH, Stockholm

Peter Gaccione

Födelseår: 1959 
Befattning: Executive Vice President, Region North and Latin America
Anställd sedan: 1997

Anming Gong

Födelseår: 1964
Befattning: Executive Vice President Region China
Anställd sedan: 2009
Utbildning: MSc Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Kina

Renato Leite

Födelseår: 1972
Befattning: Executive Vice President Region Europe
Anställd sedan: 2018
Utbildning: MSc, biomedicinteknik, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro; BSc, maskinteknik, Federal University of Rio de Janeiro; Advanced Business Management, Babson College, Massachusetts

Jonas Bolander

Födelseår: 1966 
Befattning: General Counsel and Executive Vice President
Anställd sedan: 2001 
Utbildning: Jur Kand från Stockholms Universitet

Caroline Mofors

Födelseår: 1972
Befattning: Senior Vice President Chief Compliance and Integrity Officer
Anställd sedan: 2014
Utbildning: Jur Kand samt Magister-examen inom Processrätt, skiljeförfarande och alternativa tvistelösningsmetoder från Universitet Paris II, Panthéon-Assas, France

Habib Nehme

Födelseår: 1964
Befattning: Executive Vice President Turkey, India, Middle East and Africa
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Master i biomedicinsk teknik från University of Technology Compiègne, Frankrike, och Université Saint-Joseph, Beirut, Libanon; Kandidatexamen i Marknadsföring från HEC-Paris

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com