English

Den extra bolagsstämman för beslut om extra utdelning genomfördes den 16 April 2020.

Med anledning av covid-19 beslutade styrelsen att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggjordes fredagen den 16 april 2021 när utfallet av röstningen var slutligt sammanställt.

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com

Kira Haapanen

Investor Relations Manager

kira.haapanen@elekta.com