English

Årsstämma 2020

Elektas årsstämma 2020 hölls i Stockholm den 26 augusti.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 hölls stämman på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning).

På grund av den extraordinära situationen höll Elektas tillförordnade vd Gustaf Salford ett förinspelat anförande. Vänligen klicka på länken nedan för att se det.

CEO speech

 

Dokument årsstämma 2020

Elekta årsredovisning 2019/20

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com

Kira Haapanen

Investor Relations Manager

kira.haapanen@elekta.com