Main Content

Search loading...

Insynsregister

English English version

Personer som har tillgång till information som inte är offentliggjord och som kan påverka aktiekursen, betraktas allmänt som insynspersoner.

Personer med insynsställning ska rapportera sina egna samt närstående personers aktieinnehav samt förändringar i aktieinnehavet till Finansinspektionen.

För information om aktieinnehavet hos de personer som Elekta har registerat som insynspersoner, vänligen se Finansinspektionens hemsida.

Your Feedback:


Send message Close window