Main Content

Search loading...

Årsredovisningar

Annual Report
För att beställa tryckta exemplar av årsredovisningen, klicka här.


  English English version Swedish Svensk version
Årsredovisningar 2014/15 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2013/14 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2012/13* click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2011/12 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2010/11 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2009/10 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2008/09 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2007/08 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2006/07 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2005/06 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2004/05 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2003/04 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2002/03 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2001/02 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 2000/01 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 1999/2000 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version
Årsredovisningar 1998/1999 click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version click to download PDF / Klicka här för att ladda ned PDF-version

 

* Eventualförpliktelser för koncernen på sid 86 och i not 29 på sid 114 i årsredovisning 2012/13 är felaktig i den tryckta upplagan. Felet är korrigerat i den digitala versionen på Elektas webbplats. Den korrekta siffran ska vara enligt bokslutskommunikén för maj-april 2012/13, det vill säga 178 Mkr för 30 april 2013 och 68 Mkr för 30 april 2012.

Your Feedback:


Send message Close window